Pe paginile noastre am făcut mereu astfel de articole cu… Expresii și fraze utile despre… le găsiți ușor frunzărind paginile siteului nostru.

Fraze utile pentru fiecare zi în limba germană. Să continuăm 🔥
Partea 2

mit Ach und Krach = oarecum, cu puțin efort
mit Glanz und Gloria = cu strălucire
mit Hangen und Bangen = în frică și groază
mit Hängen und Würgen = cu chiu cu vai, abia
mit Haut und Haar = întreg (cu tot cu măruntaie)
mit Herz und Hirn (Verstand) = cu mintea și inima
mit Leib und Seele = cu trup și suflet
mit Müh und Not = cu greu, abia
mit Rat und Tat = cu faptă și cuvântul
mit Sack und Pack = cu toată agoniseala
mit Sang und Klang = cu cânt și muzică
mit Schimpf und Schande = cu rușine
mit Stumpf und Stiel = cu rădăcina
mit Zähnen und Klauen = cu dinții și ghearele

mit Zittern und Zagen = cu frică și venerație
nach Lust und Laune = pentru propria plăcere
nach Strich und Faden = în stânga și dreapta
nach und nach = treptat, încetul cu încetul
nach Wunsch und Willen = după bunul plac
nackt und bloß = complet gol, în ceea ce mama l-a născut
nie und nimmer = pentru nimic în lume
ohne Furcht und Tadel = fără teamă sau reproș
Ruhe und Frieden = pace și liniște
Ruhm und Ehre = onoare și glorie
Rücken an Rücken = spate în spate
schalten und walten = a dispune și a domina
schlank und rank = înalt și zvelt
schlicht und einfach = simplu și modest
Schluck für Schluck = înghițitură cu înghițitură

Schritt für Schritt = pas cu pas
Schulter an Schulter = umăr la umăr
Schutz und Schirm = protecție și patronaj
sengen und brennen = a devasta cu foc și sabie
Stein auf Stein = piatră pe piatră
sich drehen und wenden = a se eschiva
Tag und Nacht = zi și noapte
toben und rasen = a rupe și a arunca
tot oder lebendig = viu sau mort
über Stock und Stein = cu capul înainte
um Leben und Tod = nu pe viață, ci pe moarte

von Fall zu Fall = de la caz la caz
vor Tau und Tag = cu noaptea în cap, în zori
Wange an Wange = obraz la obraz
weder Fisch noch Fleisch = nici pește, nici carne
weit und breit = Peste tot și pretutindeni
wie Kraut und Rüben = la întâmplare, amestecat
zu Land und zu Wasser = pe apă și pe uscat
Zuckerbrot und Peitsche = bici și turtă dulce
Zug um Zug = treptat

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *