După cum am scris și în articolul precedent, pe care îl gasiți AICI, in limba germană există șase verbe modale:

wollen = a vrea să faci ceva
müssen = a trebui, a simți nevoia: eu am nevoie (nici o alegere)

sollen = a datora din cauza unor circumstanțe externe: eu trebuie (recomandare)
mögen = a dori, a iubi
dürfen = a putea în sensul de a îndrăzni
können = a putea în sensul de a putea

Astăzi analizăm totul despre verbul modal – mussen

1. Necesitatea din cauza unor circumstanțe externe:
Ich muss nach Hause. – Eu trebuie să merg (să conduc, să zbor, să înot…) spre acasă.

2. Presupunere încrezătoare (uneori cu negație):
Er muss im Urlaub sein. – El trebuie să fie în vacanță.
Das must nothing sein. – Asta nu este obligatoriu. / Nu este necesar.

3. O presupunere informată (cu Infinitiv II):
Sie muss sich gewundert haben. – Ea probabil (ar fi trebuit) să fi fost surprinsă.

4. Dorință, sugestie (în Konjunktiv II):
Geld müsste man haben. – Trebuie să ai bani.
So müsste es immer sein. – Așa ar trebui să fie întotdeauna.

5. Cu o adăugire directă (fără Infinitivul altui verb):
Sie muss noch zum Arzt. – Ea mai trebuie (să meargă) la doctor.
Er hat zum Chef gemusst. – El ar fi trebuit să meargă la şeful.

6. Alte exemple:
Befehl: Er muss das tun. – Comanda: El trebuie să facă asta.
Befehl durch eine andere Person: Er soll das tun. – Comanda de la o altă persoană: Ei ar trebui să facă asta.

Verbot: Er darf das nicht tun. – Interdicție: El nu trebuie să facă asta.
Verbot durch eine andere Person: Er soll das nicht tun. – Interdicție de către o altă persoană: El nu ar trebui să facă acest lucru.

Unfähigkeit / keine Gelegenheit: Er kann das nicht tun. – Incapacitate/Fără oportunitate: El nu poate face asta.
Fähigkeit / Gelegenheit: Er kann das tun. – Abilitate/Oportunitate: El poate face asta.

Erlaubnis: Er darf das tun. – Permisiune: are voie să facă asta.
Rat: Er sollte das tun. – Sfat: Ar trebui să facă asta.
Kein Befehl: Er muß das nicht tun. Er braucht das nicht zu tun. – Fără ordine: El nu trebuie să facă asta. El nu trebuie să facă asta.

Vermutungen: – Ipoteze:
– unsicher: Er könnte das getan haben. – nesigur: ar fi putut face asta.
– ziemlich sicher: Er dürfte das getan haben. – destul de sigur: ar fi trebuit să facă asta.
– ganz sicher: Er muß das getan haben. – – destul de sigur: trebuie să fi făcut-o.
Eine andere Person hat es gesagt: Er soll das getan haben. – O altă persoană a spus-o: Se spune că a făcut asta.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *